Politica de confidentialitate

SC ZAMORA COLLECTION SRL cu sediul in Calea Bucuresti, Nr.9, Bl. 24, Sc. B, Et. 4, Ap. 13, localitatea Pitesti, judetul Arges, Romania, cod postal: 110120, inmatriculata in Registrul comertului sub nr. J3/815/22.04.2016, avand cod unic de inregistrare RO 35999740, respectă cu strictețe confidențialitatea datelor clienților și se angajează să nu transmită datele personale ale acestora către terți și să le folosească exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii si livrarea acesteia) precum și pentru informări comerciale cu privire la magazinul on-line www.zamoracollection.ro. Dacă logarea pe site-ul nostru s-a făcut prin contul de Facebook, Twitter, RSS sau Google+, mentionăm că SC ZAMORA COLLECTION SRL va avea acces doar la numele și adresa dvs. de email.
Personalul SC ZAMORA COLLECTION SRL nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresele de e-mail a clienților săi unor terți (persoane fizice sau juridice), nu comercializează, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul magazinului on-line www.zamoracollection.ro nu divulgă adresele de e-mail ale utilizatorilor săi altor persoane fizice sau juridice.

Nota de informare privind protecția datelor personale

SC ZAMORA COLLECTION SRL respectă legile în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, www.zamoracollection.ro prin administratorul său SC ZAMORA COLLECTION SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate, datele personale furnizate de către clienții săi.
Datele colectate de site-ul www.zamoracollection.ro sunt: nume, prenume, adresa de livrare, email si telefon.
Scopul colectării acestor date este: livrarea produselor comandate online și comunicarea de informații despre site și produse. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată (persoana care a furnizat datele), partenerii contractuali ai operatorului(ex. servicii de curierat) acestea fiind necesare în scopul stabilirii contactului cu clienții, în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și în scopul îndeplinirii la timp și cu operativitate a livrării comenzilor, precum și în scopuri de marketing direct.
Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.
Totodată, utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicită ștergerea acestora printr-o cerere scrisă, datată și semnată la:

SC ZAMORA COLLECTION SRL, cu sediul in Calea Bucuresti, nr. 9, b. 24, sc. B, et. 4, ap. 13, Pitesti, Arges, Cod postal: 110120
Telefon: 0752.83.83.83
Email: contact@zamoracollection.ro
Web: www.zamoracollection.ro

De asemenea refuzul expres al utilizatorilor în privința prelucrării datelor personale, va duce la încetarea oricăror prelucrări de date cu caracter personal în ceea ce îi privește.
Datele personale ale utilizatorilor site-ului nostru sunt folosite numai în scopul declarat. Informațiile din formularul de comandă sunt folosite pentru a trimite utilizatorilor noștri confirmarea comenzilor, facturi fiscale, eventuale promoții, buletine informative, newsletter, etc.

Drepturile Utilizatorului

In calitate de persoana vizata, Utilizatorul poate contacta ofiterul pentru protectia datelor in orice moment si in mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact mentionate mai sus , in vederea exercitarii drepturilor sale, in conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt urmatoarele:

 1. Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR).

 2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR).

 3. Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori (dreptul de stergere, articolul 17 GDPR).

 4. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionarea procesarii, articolul 18 GDPR).

 5. Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si mecanolizibil si de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR).

 6. Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la obiectie, articolul 21 GDPR).

 7. Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamantul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere (dreptul de retragere a consimtamantului, articolul 7 GDPR).
  Retragerea consimtamantului privind prelucrarea datelor cu caracter personal necesare indeplinirii obligatiilor contractuale si respectarii drepturilor rezultate din contractul la distanta exonereaza Profesionistul cu privire la indeplinirea acestor obligatii.
  Totodata, retragerea consimtamantului privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu poate avea loc in privinta respectarii obligatiilor legale.

 8. Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere daca Utilizatorul apreciaza in mod justificat ca prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuata de Operator cu incalcarea GDPR (dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Securitatea datelor

Pentru confidențialitatea și securitatea datelor utilizatorilor, înregistrarea și autentificarea pe www.zamoracollection.ro implică o parolă. Doar clientul care a creat contul, va avea acces la aceasta.
Pentru a imbunatati securitatea datelor, www.zamoracollection.ro foloseste criptarea datelor printr-un certificat SSL identificat in bara de meniu cu un "lacat verde"

Feedback

SC ZAMORA COLLECTION SRL oferă posibilitatea utilizatorilor site-ului de a trimite comentarii, evaluări produse, întrebări și sugestii. Orice informație care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ținând cont de dreptul la confidențialitate și la imagine al persoanelor implicate.

Modificări ale politicii de confidențialitate

Dacă vom considera că este necesară o schimbare a politicii noastre de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate va rugăm să ne contactați.

Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).


% REDUCERI %